ga_naar_website_landelijke_nvsh 

De NVSH (Nederlandse vereniging voor seksuele hervorming) is opgericht in 1946. 

Wie zijn wij?
De Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH) wil kennis over het seksuele gedrag in de ruimste zin van het woord bevorderen

Nederland is het enige land ter wereld dat een vereniging voor seksuele hervorming kent.

De NVSH ontvangt geen overheidssubsidie. De contributie van leden stelt ons in staat onze taken uit te voeren.

Sedert 1946 is er veel veranderd,Zeker op seksueel gebied.
De NVSH was in de jaren vijftig en zestig voor velen een vertrouwd en betrouwbaar adres
voor voorlichting en hulp op het gebied van voorbehoedsmiddelen, toen daarover nog niet openlijk gesproken werd.
Maar ook met andere aspecten van de seksualiteit hield de NVSH zich toen al bezig en we doen dat nu nog steeds.

In de afgelopen dertig jaar zijn allerlei voorzieningen ingeburgerd:
Vrije beschikbaarheid van anticonceptie en abortus, ongehuwd samenleven, openlijke gesprekken en verhalen
over seksuele onderwerpen, elementaire seksuele voorlichting op scholen en in tijdschriften en boeken.
Al deze zaken hebben hun eigen plaats op de markt van de samenleving ingenomen en het is dan ook
begrijpelijk dat het aantal leden van de NVSH gestaag daalde.
Er zijn mensen die ons de vraag stellen: "is de NVSH eigenlijk nog wel nodig?"
Ons antwoord op deze vraag is: "meer dan ooit"

Behalve vooruitgang is er de laatste jaren namelijk ook een ontwikkeling in tegengestelde richting geweest.
Mede onder Amerikaanse invloed is een klimaat van angst en agressie rond seksualiteit ontstaan.
In de huidige cultuur zien we hoe de "seks" commercieel geexploiteerd wordt, maar tegelijk aan gevaar, geweld,
ziekte, voortplanting of onbenulligheid wordt gekoppeld.

Wat doet de NVSH?
De NVSH is een landelihjke vereniging met in den lande opererende afdelingen.
De landelijke vereniging houdt zich bezig met:

    • een landelijke website. Dit is de meest uitgebreide en breed opgezette site over seksualitiet in de wereld.
    • voorlichting via infolijn 0900-9212 of via e-mail
      Zie www.nvsh.nl

De afdelingen houden zich voornamelijk bezig met het organiseren van aktiviteiten voor leden en overige belangstellenden.